Inkassoprosedyre

Figur 1: Kravet forfaller til betaling

Forfalt, reelt misligholdt krav

pil

Purring (frivillig)
Hvis gebyr: 14 dgr. fra forfall MED bet.frist på 14 dgr.

pil

Inkassovarsel (obligatorisk)
Inkassoloven § 9

piler

Sendt til byrå/Betalingsoppfordring
se neste figur Inkassoloven § 10

Figur 2: Saken er oversendt til inkasso

Sak registreres i byrå

pil

Betalingsoppfordring
(obligatorisk)

Inkassolovens § 10

Inkassoforskriften fastsetter at "betalings anses å ha skjedd når betalingsoppdraget er levert bank/post".

Dersom man leverer oppdraget senere enn denne dagen kan man risikere at det tar så mange dager å få betalingen valutert konto hos fordringshaveren at oppdraget allerede er levert til inkassobyrået. I disse tilfelle risikerer man altså at inkassobyrået har sendt betalingsoppfordring før innbetalingen registreres hos fordringshaveren. Således risikerer man at inkassosalær er beregnet og at man på grunn av den sene betalingen allikevel må dekke salærkravet. Inkassobyrået har, så lenge man har oversittet betalingsfristen i inkassovarselet en faktisk rett til dette salæret.

Pass derfor på å betale i god tid OG meld fra til fordringshaveren selv dersom du skulle ha oversittet fristen. Slik kan du muligens unngå at saken sendes til inkasso.

Se salærsatser på www.virke.no under "Bransjer" og "Inkasso"