KLAGENEMND FOR INKASSOSAKER MOT FORBRUKERE

Den tidligere Inkassoklagenemnda fusjonerte 1. januar 2017 med Finansklagenemnda, under navnet Finansklagenemnda.

Se nærmere informasjon på Finansklagenemndas nettside, www.finkn.no

Nemndsavgjørelsene fra Inkassoklagenemnda fra årene før 2017, finner du her.

 

sist oppdatert: 25.09.2017