KLAGENEMND FOR INKASSOSAKER MOT FORBRUKERE

Inkassoklagenemnda er basert på avtale mellom Forbrukerrådet og Norske Inkassobyråers Forening. Denne avtalen er hjemlet i inkassoloven og den er godkjent i statsråd 7. mars 2003.

Nemndas sekretariat er fra 18. november 2015 samlokalisert med Finansklagenemnda. Ny postadresse er Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo. Besøksadressen er Drammensveien 145A. Se www.finkn.no

Nemnda har to representanter fra Inkassobransjen og to representanter fra Forbrukerrådet. Leder av nemnda er lagdommer Rune Jensen.

Nemndas sekretariat ledes av Hilde I. Slevigen. 

Vedtakene fra nemndas møter finner du her.

 

sist oppdatert: 23.03.2017